Links “techniekfilosofie”

 

Nederland/België

 

een handzame inleiding van Martin Meganck in Ethische Perspectieven (2013): Techniekfilosofie. Waar komen wij vandaan?

 

interview met Peter-Paul Verbeek in dagblad Trouw (2011): Techniek dwingt ons na te denken over het goede leven

 

KIVI: slides van presentaties rond techniekfilosofische en -ethische vragen

 

‘Stop gewoon eens met die studie’: interview met techniekfilosoof Carl Mitcham in TUDelta (2006)

 

Wikipedia:

   radicale techniekkritiek door Ned Ludd (1789-1830)

   Techniekfilosofie

 

Internationaal

 

interessant maar pittig: Hubert Dreyfus en Charles Spinoza over hoe om te gaan met techniek: Highway bridges and feasts: Heidegger and Borgmann on how to affirm technology (1997)

 

vrij toegankelijke techniektijdschriften op EJournals Home

 

niet altijd up-to-date, maar interessant: Philosophy, Technology, and the Environment

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Philosophy of Technology

 

Wikipedia:

   Philosophy of technology