Organisaties

Beroepsorganisaties

Nederland

Dutch-Flemish Network for Philosophy of Science and Technology

Genootschap voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek

Nederlands Genootschap voor Esthetica

Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie

Vereniging voor Filosofische Praktijk

Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde

 

Discussie en onderwijs

Nederland

Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing – Universiteit van Tilburg

Humanistisch verbond

De Geert Grote Alliantie (Geert Grote Pen – prijs voor de beste masterscriptie filosofie)

Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid

Internationale school voor wijsbegeerte

Lindeboom Instituut

Nederlandse Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

Radboudstichting

Rathenau Instituut

Soeterbeeck Programma

Stichting Reformatorische Wijsbegeerte

Vereniging Nederlandse Debatcentra (VND)

 

België

Unie Vrijzinnige Verenigingen

Zeno. Centrum voor Praktische Filosofie

Het Zoekend Hert

 

Filosofische café/cursussen /discussieplekken

Nederland

Amsterdam – Felix & Sofie

Centre Erasme – Filosofische cursussen in Frankrijk

Felix Meritis – Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap

Filos – Filosofisch café Groningen

Filosofie Oost-West

Filosofie Café Maastricht

Filosofisch Café Nijmegen

Groninger Stichting voor Wijsbegeerte

Opinie- en Kennisdebat (Rijksuniversiteit Groningen)

Wijsgerige Kring Eindhoven

 

België

Portaalsite filocafés

Zoeken naar activiteiten (trefwoord filosofie / ethiek)