Links “epistemologie” of “kennisleer”

 

Zie ook wetenschapsfilosofie

 

Nederland/België

 

Wat is... Epistemologie?

 

Prof. em. Henk Visser: Filosofie van de kunstmatige intelligentie (en meer)

 

Wikipedia: Kennistheorie

 

 

Internationaal

 

The Epistemology Research Guide

 

Routledge Encyclopedia of Philosophy: Epistemology

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Epistemology

 

Wikipedia: Epistemology

 

Internet Encyclopedia of Philosophy: Art and Epistemology