Links “politieke en sociale filosofie”

 

Nederland/België

 

S.W. Couwenberg, Hoe voorbeeldig is de westerse democratie?

 

Politiek filosoof Vincent Guicherit tegendraads tegn contraverlichting in Nederland op filosofie en politiek

 

Wat is...sociale en politieke filosofie?

 

Thema’s uit de sociale en politieke filosofie

– rechtvaardige samenleving: John Rawls en de kritiek daarop van Martha Nussbaum | Martha Nussbaum: ...niet zonder liefde

– macht/geweld: Hans Achterhuis Geweld hoort bij ons bestaan – Wanneer is geweld gerechtvaardigd?: Ruud Welten versus Hans Achterhuis

– economische orde: profeet van de regelloze markt Ayn Rand zakelijk geanalyseerd door Rudy van Stratum – Hans Achterhuis: Kapitalisme en communisme een utopiePuur kapitalisme als medicijn?

 

 

Internationaal

 

BlupeteThe Classical Political BooksPolitical Theorists and Activists

 

Diverse Internet Encyclopaedias of Philosophy: Freedom of SpeechHuman Rights (1) – Human Rights (2) – Political Philosophy (1) Political Philosophy (2) Right to Private Property

 

APSA – Political philosophy (resources)

 

Wikipedia - Philosophy of lawPolitical philosophyPropertySocial philosophyState