Links “religiefilosofie”/”metafysica”

 

Nederland/België

 

Willem B. Drees: Kan God de evolutietheorie overleven?Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules

 

Wat is...metafysica?

 

 

Internationaal

 

Philosophy of Religion 1Philosophy of Religion: Is there a God?

 

The Internet Encyclopedia of Philosophy – The Logical Problem of EvilTime

 

The Philosophy of Time

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy – The Experience and Perception of TimeThe Problem of EvilTime