Links “techniekfilosofie”

 

Nederland/België

 

interview met Peter-Paul Verbeek in dagblad Trouw (2011): Techniek dwingt ons na te denken over het goede leven

KIVI: slides van presentaties rond techniekfilosofische en -ethische vragen

‘Stop gewoon eens met die studie’: interview met techniekfilosoof Carl Mitcham in TUDelta (2006)

tekst voor het Woordenboek Filosofie door Steven Dorrestijn en Pieter Tijmes: Techniekfilosofie, Techniek, Technocratie

 

TUDelft: Open Educational Resources |

 

Wikipedia:

   radicale techniekkritiek door Ned Ludd (1789-1830)

   Techniekfilosofie

 

Internationaal

 

interessant maar pittig: Hubert Dreyfus en Charles Spinoza over hoe om te gaan met techniek: Highway bridges and feasts: Heidegger and Borgmann on how to affirm technology (1997)

technologische hete hangijzers op simplicable.com: 20 Types of Technology Ethicst

 

vrij toegankelijke techniektijdschriften op EJournals Home

 

niet helemaal up-to-date, maar mogelijk interessant: Philosophy, Technology, and the Environment

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Philosophy of Technology

 

Wikipedia:

   Philosophy of technology