* Kernthema’s van de filosofie (7e druk)

 

 

 

 

 

M. van Hees, E. de Jonge en L. Nauta (red.) ,Amsterdam (Boom) 2015, 296 p., ISBN 9789053528730, € 39,90

 

 

 

 

 

 

inhoudachterflap

 

Alweer de zevende druk van Kernthema’s van de filosofie ligt hier voor mij op tafel. Het is een stevig boekwerk met bijna 300 bladzijden op bijna A4-formaat. Zie daar een stukje gedrukte degelijkheid.

Die kwalificatie laat zich ook tot de inhoud uitbreiden. Kernthema’s is een prima inleiding in de filosofie die een overzicht biedt van een aantal belangrijke filosofische denkrichtingen, bijvoorbeeld ethiek en de sociale ethiek, cultuurfilosofie, antropologie, kennis- en wetenschapsleer, taalfilosofie, logica en filosofiegeschiedenis.

Het zijn alle goede inhoudelijke inleidingen. Wie Kernthema’s van de filosofie ter hand neemt, kan zich terdege inlezen op een subdiscipline van de filosofie of een panoramisch overzicht krijgen van de belangrijkste denkrichtingen van de filosofie.

De in totaal twaalf bijdragen zijn helder en compact, meestal tussen de twintig en vijfentwintig pagina’s lang. Bovendien snijden ze actuele problematieken aan, bijvoorbeeld de toekomst van de welvaartstaat, de stand van zaken in het geest-lichaam-debat of de risicomaatschappij.

Een mooi en geslaagd hoofdstuk is dat over wetenschapsleer die aan de hand van de evolutietheorie geďllustreerd wordt. Hier laat Chris Buskes zien hoe de evolutietheorie zich als wetenschappelijk heeft bewezen en hoe wetenschapsfilosofen er hun ideeën aan aangescherpt hebben. De lezer krijgt hier – zeg maar – twee thema’s voor de prijs van een.

De achterflaptekst vermeldt dat het boek richt zich op de HBO- of universiteitsstudent. Aan die inschatting valt niets op te merken. Voor wie echter de collegebanken niet (meer) zijn weggelegd, maar wie wel aan dat niveau raakt, is het op de eerste plaats een boeiend boek.

Een uitzondering daargelaten zijn alle auteurs in de wetenschap werkzaam en de meesten van de wetenschappelijk geëngageerde filosofen zijn verbonden met de universiteiten van Nijmegen of Groningen.

Enkele bekende, soms zelfs gelauwerde namen die aan deze bundel hebben bijgedragen zijn bijvoorbeeld René Boomkens (Erfenissen van de Verlichting), Jan Bransen (Socrateswisselbeker 2014), Chris Buskes (Socrateswisselbeker 2007) en Martin van Hees (Basisboek ethiek).